HOME

Steden en staten

1000 - 1500

Introductie

De dorpskerk

De paardenmarkt

Het marktkruis van Voorschoten

Bestuur in de middeleeuwen

Boerderijen in de late middeleeuwen

Kastelen in Voorschoten

 

Boeren woonden vanaf de late middeleeuwen in zogeheten woonstalhuizen van het “Hallehuis”-type: het woonhuis en de daar achterliggende stal vormden één rechthoekig gebouw. De stal was van het type potstal, waarin de mest van de dieren werd opgepot om later te gebruiken om het akkerland te bemesten.

 

De huizen hadden lemen vakwerkwanden en de daken waren voorzien van een rieten of strooien dak. Eiken- en elzenhout bleven tot waarschijnlijk de 14de eeuw het gangbare bouwmateriaal op het platteland. Het rond 1200 geïntroduceerde baksteen werd aanvankelijk alleen voor kerken, kastelen en in de welvarende steden gebruikt. In de 14de eeuw deed baksteen langzaam zijn intrede bij de boerderijen. Net als bij de donjon, een versterkte woontoren, werd als eerste de kelder en opkamer in steen opgemetseld. Later volgde het voorhuis en de stal. Vanaf de 15de eeuw werden de eerste boerderijen geheel in steen gebouwd. Tijdens restauratiewerkzaamheden in 1970 in de boerderij aan de Veurseweg 215 werden sporen van verstening uit de 15de eeuw aangetroffen. Bij de aanleg van de Bergambacht waterleiding tussen 1992 en 1994 zijn resten gevonden van een andere laatmiddeleeuwse boerderij.

 

Boerderijen in de late middeleeuwen

Canon van Voorschoten

Monumenten

Personen

Gebeurtenissen